Działalność

w pawlik 1973 500

Każdej pracy i każdej pasji poświęcała się z jednakowym zaangażowaniem. Praca w szkole jej nie wystarczała. Od początku swego pobytu w Nysie angażowała się w różne inicjatywy społeczne. W Towarzystwie Regionalnym Ziemi Nyskiej, którego była współzałożycielką, prowadziła sekcję historyczną. Jej działalność pomagała ludziom odnaleźć się w nowym miejscu i przyjąć Nysę za swoje miasto. Była również członkinią stowarzyszenia PAX. Przez kilka lat (jedną kadencję) pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału PAX w Nysie i członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PAX w Opolu.

w pawlik plansze d 5