Start

w pawlik 1973 500

Nyska pisarka, przybliżała nysanom najistotniejsze wydarzenia z przeszłości ich miasta oraz uczyła tolerancji do egzotyki - do obcego.
Nauczycielka-przewodniczka młodych pokoleń i działaczka społeczna.

w pawlik plansze d 6