2016 rokiem W. Pawlik

W zawiązku z przypadającą w 2016 roku 90-tą rocznicą urodzin Wandy Pawlik i 20-tą rocznicą śmierci Jerzego Kozarzewskiego, Tadeusz Zdanowicz – prezes Fundacji Nasza Nysa – na posiedzeniu Rady Kultury w 2015 r. zgłosił inicjatywę ustanowienia roku 2016 Rokiem Wandy Pawlik i Jerzego Kozarzewskiego...

Inicjatywa została przyjęta i Rada Miejska w Nysie 22 grudnia 2015 r. uchwaliła rok 2016 Rokiem Wandy Pawlik i Jerzego Kozarzewskiego. Była to wspaniała okazja, aby nysanom przypomnieć te dwie postaci nyskich literatów, którzy żyli wśród nas, tworzyli to miasto w ciężkich latach powojennych. Swoją twórczością popularyzowali Nysę, a my mamy dług moralny wobec nich. Społeczeństwo potrzebuje autorytetów, wielkich postaci. Szczególnie młodemu pokoleniu poszukującemu bohaterów-wzorców, pokazujemy, że nie musi szukać daleko, przedstawiamy bohatera z krwi i kości, a do tego z naszej małej ojczyzny.

Uchwała Rady Miejska w Nysie i ramowy program obchodów >>

2016 rok w pawlik i j kozarzewskiego

Plakat „Rok Wandy Pawlik i Jerzego Kozarzewskiego” (autor T. Zdanowicz)

Dlaczego Wanda Pawlik i Jerzy Kozarzewski?

ONA, obiecująca absolwentka polonistyki UJ z etatem w Wyd. Literackim, w 1953 r. otrzymała nakaz pracy na Ziemiach Odzyskanych, w Nysie. Tu założyła rodzinę i twórczo pracowała przy kolejnych książkach do ostatnich dni. Ukazywała słowiańskie początki grodu założonego przez Bolesława Krzywoustego.

ON, warszawski poeta, prawnuk brata C. K. Norwida, żołnierz niezłomny (Związek Jaszczurczy, NSZ), więzień Mauthausen. Od wykonania kary śmierci w 1946 r. uratował go wiersz. Po wyjściu z więzienia w 1955 r. przyjechał do żony, do Nysy, w której pozostał do końca życia.

OBYDWOJE losy związali z miastem, w którym po wojnie, na zgliszczach Festung Neisse, powstawało nowe społeczeństwo, bez tożsamości – nakaz pracy wyrwał ich z Krakowa i Warszawy na Ziemię Nyską. Połączyło ich umiłowanie „pióra” i działalność społeczna. Współtworzyli Towarzystwo Regionalne Ziemi Nyskiej. Budowali tożsamość „nowych” nysan. Jednoczyli przybyłych tu po II wojnie światowej Polaków wokół idei patriotycznych i narodowych.

Dzisiaj są wspaniałym wzorem patriotyzmu i umiłowania ziemi, na którą rzucił ich los – naszej małej ojczyzny, z którą się identyfikujemy. Jest to szczególnie ważne tu, w przygranicznym księstwie nyskim – swoistym tyglu kulturowym, w którym przez wieki mieszały się wpływy polskie, niemieckie, czeskie i austriackie.

W bogaty harmonogram obchodów włączyły się aktywnie szkoły, instytucje kultury i inne podmioty poprzez organizację kilkudziesięciu przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych. W szkołach i bibliotekach odbyły się m.in.: akademie, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, wykonano gazetki ścienne i albumy poświęcone nyskim twórcom. Najwięcej działań było nakierowanych na dzieci i młodzież szkolną. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, nysanie mieli okazję poznać albo przypomnieć sobie sylwetki dwojga nyskich literatów i chociaż pobieżne zapoznać się z ich twórczością.

Prezentujemy najciekawsze inicjatywy skierowane do szerszego grona odbiorców:

Szkoła Podstawowa nr 3

  • Gminny konkurs recytatorski „Nysa w poezji” – recytacje prozy W. Pawlik i poezji J. Kozarzewskiego, spotkanie uczestników z córką W. Pawlik.
  • Nyska Gra Uliczna „Śladami W. Pawlik i J. Kozarzewskiego” – po wręczeniu nagród w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie uczestników z córką W. Pawlik.
  • Cała Nysa czyta powieści Wandy Pawlik w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania – uczniowie klasy V czytali uczniom wszystkich klas fragmenty powieści, a nauczycielka czytała fragmenty powieści na antenie Radia Nysa.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kozarzewskiego

8 kwietnia przeprowadziła XIII Festiwal Literackiej Twórczości Dziecięcej. Celem przedsięwzięcia było budzenie kreatywności i zainteresowań literackich uczniów, inspirowanych życiem i twórczością W. Pawlik i J. Kozarzewskiego. Napłynęło 47 prac z nyskich szkół podstawowych. Prace w dwóch kategoriach: poezja i proza. Poezja, jak co roku, cieszyła się większą popularnością (32 wiersze i 15 opowiadań).

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

NDK wykonał stałą wystawę w postaci planszy składającej się z portretu patronki, fotografii okładek jej książek oraz najważniejszych faktów z życiorysu – projekt wykonała dr Małgorzata Radziewicz, a zrealizował Piotr Malarz. Plansza została umieszczona w holu przy wejściu, aby była widoczna dla wchodzących i wychodzących widzów.

Fundacja Nasza Nysa

Fundacja we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach wiosną zorganizowała Konkurs Literacki im. Wandy Pawlik „Mała Lilia Literacka” adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nysa. Celem konkursu było rozwijanie ciekawości poznawczej, popularyzowanie twórczości W. Pawlik oraz rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej Nysy. Na konkurs nadesłano 23 prace uczniów z klas IV-VI. Podsumowanie odbyło się 17 maja 2019 r. w ZS-P w Goświnowicach – uczestnicy wysłuchali wspomnień córki pisarki.

W listopadzie 2016 r. Fundacja Nasza Nysa zorganizowała IX Konkurs Literacki „Nyska Lilia Literacka” adresowany do uczniów gimnazjów i liceów z terenu powiatu nyskiego. Do konkursu zgłoszono 31 prac. Podsumowanie konkursu nastąpiło 18 listopada w Bastionie św. Jadwigi. Fundacja zorganizowała również wystawę poświęconą W. Pawlik, która została najpierw zaprezentowana w bastionie, a później w auli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych – szkoły, w której pracowała kiedyś Wanda Pawlik (plansze prezentowane są tam do dzisiaj). Nauczycielki i uczniowie tej szkoły przygotowali ciekawy program artystyczny na wernisaż tej wystawy. Uczniowie mogli wysłuchać wspomnień córki pisarki.

Informacja Turystyczna – Bastion św. Jadwigi

Informacja Turystyczna we współpracy z Fundacją Nasza Nysa zorganizowała z okazji urodzin literatów prelekcję i spacer „Śladami W. Pawlik” (18 XI 2016 r.) i „Śladami J. Kozarzewskiego” (21 X 2016 r.). Śladami twórców podążali uczniowie nyskich szkół, mieszkańcy miasta i turyści.