WSPOMNIENIA O WANDZIE PAWLIK

27.11.2008r.
 

 

W tym miejscu chciałbym zgromadzić wspomnienia o Wandzie Pawlik, naszej nyskiej pisarce i nauczycielce. Zapraszam wszystkich, którzy zetknęli się z tą wspaniałą kobietą, do spisania wspomnień. Mile widziane będą też zdjęcia. Ratujmy przed zapomnieniem to co ulotne - wrażenia, refleksje, wydarzenia i obrazy, które wryły się w pamięć. Pamięć jest tak ulotna.
 

Zgromadźmy w tym miejscu to, co powinno przetrwać, o czym nie powinniśmy zapomnieć.
 

W ten sposób możemy przybliżyć nowym pokoleniom postać, która może być wzorem do naśladowania.
 

Na materiały czekam pod adresem:

Tadeusz Zdanowicz