ZAKOŃCZENIE

24.11.2003r.
 


W swoim życiu i twórczości Wanda Pawlik starała się kierować odpowiedzialnością, poczuciem sprawiedliwości i miłością do wszystkich ludzi. Obdarowana doskonałym zmysłem obserwatorskim i talentem pisarskim potrafiła oddać w swych utworach zawiłości ludzkiej egzystencji. Swobodnie operowała słowem, co pozwoliło jej w sposób obrazowy przenosić rzeczywistość na karty powieści. Nie omijała spraw trudnych i bolesnych. Gdy wieczorami zamykała się w swej pracowni, przelewała na papier taką wizję świata, w której znajdowały swoje odbicie: wierność ideałom, realizacja powołania, ludzka praca. Jednym słowem wszystko to, co związane jest z człowieczeństwem. Pisarstwo traktowała poważnie, czerpiąc z bogatego bagażu doświadczeń, których życie jej nie szczędziło. Swobodnie poruszała się zarówno w kręgu tematyki współczesnej, jak i zamierzchłej przeszłości, nieobca była jej zarówno tematyka własnego kraju, jak i krajów egzotycznych.
 

Jej dorobek literacki stanowią głównie powieści. Poza nimi opublikowała drobne formy w „Kalendarzu Opolskim", „Opolu”, „Katoliku" (Wrocławskim Tygodniku Katolików), prasie lokalnej i wydawnictwach Towarzystwa Miłośników Ziemi Nyskiej oraz parę audycji w opolskim radiu, gdzie prezentowała opowiadania nyskie.
 

 Można by rozważać, jak wiele moglibyśmy jeszcze skorzystać z jej książek nie napisanych, istniejących w jej wyobraźni i planach - pisał Ryszard Poluszyński. - Niestety życie ludzkie jest nacechowane tym, że śmierć przerywa je często w pełni twórczego rozkwitu.[1]


[1] R. Wicz-Poluszyński, Wanda Pawlik – życie i twórczość (szkic wspomnieniowy), [w:] Szkice Nyskie, Instytut Śląski, Opole 1986, t 3, s. 232.