góra

 

BIBLIOGRAFIA  ZWIĄZANA  Z  WANDĄ  PAWLIK

27.04.2007r.
 

(układ chronologiczny)

Powieści i recenzje

 1. Pawlik W., Spotkali się nad Nysą, „PAX”, Warszawa 1969.
  Recenzje:

  • Graj A., Wesela i integracja nad Nysą, „Kierunki” 1970, nr 12, s. 8; „Kultura” 1970, nr 7, s. 11.

  • Kos, Świadcząc Prawdzie przykładem życia, „Zorza” 1971, nr 4.

  • Kowalski K., Spotkali się nad Nysą, „Trybuna Opolska” 1969, nr 330, s. 4; „Horyzonty” 1970, nr 172, s. 79-80.

  • Mętrak K., Powieść o osadnictwie, „Książka dla Ciebie” 1969, nr 9, s. 24-25; „Słowo Powszechne” 1969, nr 206, s. 3.

  • Nawrocki W., Kronika czy epopeja, „Nowe książki” 1970, nr 9, s. 555-556; „Opole” 1970, nr 1, s. 28-29.

  • Pierzchała J., Temat możliwości, „Poglądy” 1970, nr 4, s. 11-12.

  • Poluszyński R., Wanda Pawlik: Spotkali się nad Nysą (Powieść naprawdę współczesna), [w:] Szkice Nyskie, Instytut Śląski, Opole 1970, t. 1, s. 264-267; „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 2, s. 98-108.

  • „Polish Literature” 1970, nr 1, s. 28-30.

  • „Nowa Szkoła” 1970, nr 6, s. 72.

  • „Życie Literackie” 1970, nr 31, s. 10.

 2. Pawlik W., Ciąg dalszy pisze Kofi, „PAX”, Warszawa 1970.
  Recenzja:

  • Dolecki Z., Przygoda afrykańska, „Kierunki” 1970, nr 44, s. 8.

  • „Słowo Powszechne” 1970, nr 210, s. 4.

 3. Pawlik W., Dziwny świat Tahunii Sasaki, „PAX”, Warszawa 1971.

 4. Pawlik W., Pług i kindżał, PAX, Warszawa 1973.
  Recenzja:

  • Marciniak R., Afgan w Lechistanie, „Opole” 1973, nr 12, s. 28-29.

 5. Pawlik W., Tryptyk nyski, Instytut Śląski, Opole 1984.

 6. Pawlik W., Decyzja, Verbinum – Wydawnictwa Księży Werbistów, Warszawa 1988.

Małe formy literackie

 1. Pawlik W., Gniazdo niemczyzny (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Katolik” Wrocławski Tygodnik Katolików R. 10, 1966, nr 37-39

 2. Pawlik W., Najcenniejsze zabytki architektoniczne Nysy, [w:] Moja rodzinna Nysa, Wydawnictwo Towarzystwa Regionalnego Ziemi Nyskiej, Nysa 1968, s. 22-25.

 3. Pawlik W., Osiedleńcy (fragmenty trylogii „Gallickie lilie”), „Nowiny Nyskie” 1969.

 4. Pawlik W., Jeszcze o młodej poezji, „Opole” 1970, nr 8, s. 28.

 5. Pawlik W., Gorzkie piwo (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Opole” 1974, nr 8, s. 16-17.

 6. Pawlik W., Wesele Panny Świętochny (fragment „Tryptyku nyskiego”), „Opole” 1980, nr 6, s. 16-17, 22, 26-27; „Trybuna Odrzańska” 1980, nr 72, s. 6.

 7. Pawlik W., U zarania Księstwa Nyskiego, „Kalendarz Opolski” 1982, s. 188-191.

 8. Pawlik W., Nyskie wodociągi (fragment trylogii „Gallickie lilie”), „Kalendarz Opolski” 1983, s. 115-119.

 9. Pawlik W., Fragment pisanej powieści (fragment powieści „Decyzja”), „Kalendarz Opolski” 1984, s. 199-203.

Wywiady z pisarką:

 1. Wicz-Poluszyński R., Ważne sprawy Śląska, dalekiego świata - Rozmawiamy z pisarką Wandą Pawlik, „Słowo Powszechne” 1973, nr 205, s. 4.

 2. Turwid K., Oczekiwanie (Rozmowa z Wandą Pawlik), „Trybuna Odrzańska” 1980, nr 72, s. 4.

Nekrologi i wspomnienia:

 1. Bednarczuk T., Ostatni list, „Trybuna Opolska” 1983, nr 144, s. 5.

 2. Kowalski K., Spotkali się nad Nysą, „Trybuna Opolska” 1983, nr 143, s. 9, 11.

 3. Krok I., O Wandzie Pawlik wspomnienie, „Kalendarz Opolski” 1984, s. 198-199.

Różne:

 1. Pośpiechowa L., Pisarze Opolszczyzny, Instytut Śląski, Opole 1976, s. 72-73.

 2. Bartelski L., Pawlik Wanda, [w:] Polscy pisarze współcześni 1944-74 - Leksykon, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 271.

 3. Wicz-Poluszyński R., W życiu i na kartach powieści, „Nowiny Nyskie” 1992, nr 29.

 4. Wicz-Poluszyński R., Wanda Pawlik - życie i twórczość (szkic wspomnieniowy), [w:] Szkice Nyskie, Instytut Śląski, Opole 1986, t. 3, s. 225-232.

 5. CICH, Spotkali się nad Nysą, „Nowa Trybuna Opolska” 1998, nr 71, s. 13.

 6. Woźniak D., Spotkali się nad Nysą - Życie i twórczość nyskiej pisarki Wandy Pawlik, praca magisterska napisana na Uniwersytecie Opolskim, 1998.

 7. Zdanowicz G., Spotkania nad Nysą – życie i twórczość Wandy Pawlik, [w:] Sławni Nysanie - nauka i kultura bogactwem historii regionu, Instytut Śląski, Opole 2004, s. 14-30.

 8. NN redaktor, Wanda Pawlik, [w:] Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad – wspólne dziedzictwo historyczne, wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Nysie, Nysa 2007, s. 127-129.

 Internet:

 1. Zdanowicz G. i T., Spotkania nad Nysą – życie i twórczość Wandy Pawlik,    http://www.w-pawlik.nasza.nysa.pl, 2003.

 2. Zdanowicz G. i T., Wanda Pawlik, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Pawlik, 2006.

 

Do góry
 


Sorry, your browser doesn't support Java(tm).